ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 24)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 23)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 23)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 23)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 23)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 22)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 22)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 22)

หมายเหตุ หากผู้สมัครท่านใดที่ได้ดำเนินการกรอกรายละเอียดการสมัครเรียนแล้วเกิดขัดข้อง โดยที่ยังไม่ได้ยืนยันหน้าสุดท้าย และต้องการเข้ากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม โดยให้เข้าไปที่หน้าลิงค์ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th และดำเนินการตามภาพด้านล่าง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ขยายเวลา รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 22)

หมายเหตุ หากผู้สมัครท่านใดที่ได้ดำเนินการกรอกรายละเอียดการสมัครเรียนแล้วเกิดขัดข้อง โดยที่ยังไม่ได้ยืนยันหน้าสุดท้าย และต้องการเข้ากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม โดยให้เข้าไปที่หน้าลิงค์ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th และดำเนินการตามภาพด้านล่าง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment