Monthly Archives: มีนาคม 2014

รายชื่อผู้ทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 22 มีนาคม 2557

ส่วนรายวิชา 01216555 ของ รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ ขอเลื่อนสอบจากวันที่ 22 มีนาคม 2557 เป็นวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 14)

สำหรับผู้สมัครที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ ชั้น 8 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) สามารถตรวจสอบรายละเอียดห้องสอบได้ที่นี่ หากมีผู้สละสิทธิ์ไม่มาสัมภาษณ์ในวัน-เวลาดังกล่าว ทางโครงการฯ จะเรียกผู้สมัครฯ ที่มีคะแนนสอบในระดับถัดลงไป เพื่อมาสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 จนกว่าจะได้จำนวนนิสิตที่ต้องการรับตามแผนฯ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 15-16 มีนาคม 57

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน 2557

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางประจำสัปดาห์ 8-9 มีนาคม 2557

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 14) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องโครงการฯ ชั้น 8 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment