Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2015

ตารางประจำสัปดาห์ 21-22 กุมภาพันธ์ 58

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตาเรียนประจำสัปดาห์ 14-15 ก.พ.58

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

โครงการฯ ปิดทำการ 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8กุมภาพันธ์ 2558 จะเปิดทำการปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป จีงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment