Monthly Archives: มิถุนายน 2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2559 (รุ่นที่ 16)

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องโครงการฯ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) ชั้น 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 16)

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดวิชาที่ใช้สอบข้อเขียนได้ที่นี่ สถานที่สอบ : ห้อง 0410 อาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14) ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน 2559

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment