ประชาสัมพันธ์

ข่าวจากโครงการฯ

ข่าวจากอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ซัมเมอร์นี้ คือ ผศ.ดร.นภาศรี  ทิมแย้ม นิสิตโปรดตรวจสอบตารางเรียนด้านล่างค่ะ

ตารางเรียน

สำหรับภาคฤดูร้อน 2555 นี้

21 เม.ย. 55 - 27 พ.ค. 55

ข่าวทั่วไป

นิสิตที่ต้องการจบการศึกษาภายในภาคปลาย 54 และภาคฤดูร้อน 55 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ วิทยานิพนธ์ และ ศึำกษาค้นคว้าอิสร

ข่าวรับสมัครงาน

บริษัท I M E R Y S กำลังจะเปิดรับพนักงานที่จบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ต้องมีประสบการณดูงาน 9000,18000และเริ่มทำ 14000 รายละเอียดสามารถดูได้ที่EHS

ภาพกิจกรรม

นิสิตไปสัมมนา เรื่อง “รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี” ณ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2555

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น