กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคต้น 2555

กำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียน

และลงรายวิชาผ่านเว็บไซต์ของนิสิตรุ่นที่ 11

(สำหรับนิสิตรุ่นอื่นๆ ติดต่อโครงการฯ)

ประจำภาคต้น 2555  ในวันที่ 10 – 20 มิถุนายน 2555

สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียน

และแบบลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ที่นี่

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น