ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเรียน

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

ขอให้ตรวจสอบ

ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนและชำระเงิน1ด้วยนะคะ

ผู้ที่ยังไม่เรียบร้อยขอให้รีบดำเินินการต่อไปภายใน 30 มิ.ย.55

หรือหากชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ติดต่อ

เจ้าหน้าที่โครงการฯ ด้วยค่ะ

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น