สำหรับนิสิต รุ่น 12 กลุ่ม 1

นิสิตโครงการฯ รุ่น 12 กลุ่ม 1 ท่านใดที่บัตรนิสิตลงวันหมดอายุไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งชื่อหรือมาติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ ภายใน 21 กรกฎาคม 2555 ด้วยค่ะ

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น