การบรรยายพิเศษ

เรื่อง

“ทางเลือก ทางรอด ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงภัยสูง”

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ อาคารนานาชาติ (อาคาร ๑๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รายละเอียดดาวน์โหลด ทางเลือกทางรอดได้ที่นี่

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น