แจ้งนิสิตเพื่อทราบ

สำหรับผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ทางโครงการฯ ส่งชื่อได้เพียงจำนวน 15 คน เท่านั้นตามรายชื่อผู้ทดสอบภาษาอังกฤษเดือนตุลาคม55 เนื่องจากเต็มจำนวนที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศกำหนดไว้ จึงขอให้นิสิตจำนวน 9 คน ตามรายชื่อผู้ทดสอบภาษาอังกฤษเดือนธันวาคม55 เลื่อนไปทดสอบในครั้งต่อไป คือ 19 ธันวาคม 2555 (ติดตามประกาศอีกครั้ง)

หมายเหตุ นิสิตที่รอสอบเดือนธันวาคม สามารถรับเงินคืนได้ที่ คุณฐิตารีย์ จึงฝากบอกต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น