แจ้งเพื่อทราบ

ประกาศยกเลิก

นิสิตโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ

ที่ยังชำระค่าเทอมไม่ครบหรือผ่อนผันค่าเทอมไว้

ทางโครงการฯ ขอยกเลิกบัญชีในการชำระค่าเทอมจากเดิมเลขที่ 069-2-23373-7

โดยให้ใช้ เลขที่ 069-2-51120-7 แทนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโท

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น