แจ้งเพื่อทราบ

เนื่องด้วยไม่มีการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 นี้ โครงการฯ จึงไม่เปิดทำการวันดังกล่าว นิสิตสามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น