ฝากประชาสัมพันธ์ข่าว

นิสิตรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อเ้จ้าหน้าที่โครงการฯ ด้วยนะคะหลังเลิกเรียน 16.00 น.

1. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศรีวงษ์แผน
2. นายกฤตภาส แจ่มแจ้ง
3. นายธนิตศักดิ์ นิธิเทพธนกาญจน์

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น