แจ้งเพื่อทราบ

สำหรับนิสิตที่ได้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านธนาคารภายในวันที่ 9 พ.ย. 55 เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปพิมพ์ใบเสร็จได้เลยใน  https://sp-regis.ku.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นิสิตสามารถพิมพ์ใบเสร็จต้นฉบับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น (หน้าตัวอย่างด้านล่าง)


This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น