ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดำเนินการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นทางโครงการฯ จึงขอความร่วมมือกับนิสิตทุกท่าน แจ้งรหัสเครือข่ายนนทรี (user และ password) ของนิสิตมายังโครงการฯ โดยส่งเข้าเมล์ fengotm@ku.ac.th หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่เบอร์ 02-797-0999 ต่อ 1633-4 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังกล่าว

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น