แจ้งข่าวการเรียนการสอน รุ่น 12

ตารางเรียนแยกกลุ่มวิชา 01216591 Research

สามารดูรายชื่อแบ่งกลุ่มได้ รายชื่อแบ่งกลุ่มSE12ที่นี่

รายชื่อกลุ่มที่ 1 และรายชื่อกลุ่มที่ 2 อาจารย์ผู้สอน คือ รศ.เลิศชัยระตะนะอาพร

หมายเหตุ นิสิตทั้ง 2 กลุ่ม ขอให้เตรียมสไลด์ PowerPoint เพื่อนำเสนอในวิชานี้ด้วย

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น