ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 22-23 ธ.ค.55

หมายเหตุ นิสิตต้องเข้าอบรมตามรายชื่อ กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 หากไม่เข้าจะมีผลต่อการเรียนวิชา 01216591 Research


This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น