ตารางประจำสัปดาห์ 5-6 มกราคม 56

หมายเหตุ รายวิชา 01216591 และ 01216597 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเตรียม

PowerPoint พรีเซ็นต์ ในวิชาดังกล่าวด้วย

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น