ตารางเรียนประจำัสัปดาห์ 12-13 ม.ค.56

หมายเหตุ วิชา 01216561 เนื่องด้วยในวันเสาร์นี้ อาจารย์ผู้สอนพาไปดูงานด้านโครงสร้าง จึงขอให้นิสิตที่เรียนวิชาดังกล่าว เตรียมหมวกนิรภัยมาด้วย

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น