ตารางประจำสัปดาห์ 26-27 มกราคม 56

หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอน คือ รศ.ดร.ธงไชย  ศรีนพคุณ งดสอนทั้ง 2 วิชา (01216531-บ่าย และ 01216534-เย็น) อาจจะมีการบ้าน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในเวลาต่อไป

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น