แจ้งข่าวนิสิตเพื่อทราบ

เนื่องด้วยระบบฐานข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินของสำนักทะเบียนขัดข้อง ทำให้นิสิตบางท่านไม่มีรายชื่อชำระเงินในระบบดังกล่าว จึงขอให้นิสิตโครงการฯ ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ภาคต้น 2556 (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่ง) มาที่โครงการฯ โดยจะนำมาให้ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 หรือส่งผ่านอีเมล์มาที่ fengotm@ku.ac.th, fengsyw@ku.ac.th เพื่อดำเนินการต่อไป

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น