ประชาสัมพันธ์

งดการเรียนการสอน

ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 29-30 มิถุนายน 2556

เนื่องด้วยนิสิต รุ่นที่ 12-13 (ปัจจุบัน) ไปสัมมนา ณ จังหวัดเพชรบุรี

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น