กำหนดการรับปริญญาประจำปี 2556

กำหนดการรับปริญญาประจำปี 2556

1.  นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อที่สำนักทะเบียนฯ ตามลิงค์นี้ http://reg.registrar.ku.ac.th/day/Day3-2.pdf และสามารถตรวจสอบสถานที่รายงานตัวที่นี่

2. ตรวจสอบกำหนดการวันรับปริญญาตามลิงค์ ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

3. นิสิตจะต้องเตรียมตัวตามขั้นตอนการรับปริญญาดังนี้

3.1 การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/ ตรงเมนูด้านบน การบันทึกข้อมูล (สำหรับบัณฑิต) (ตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฏาคม 2556)

3.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร นิสิตปริญญาโทโครงการภาคพิเศษ ชำระเงินคนละ 600 บาท ที่โครงการฯ (ขอให้มาชำระภายใน 13 กรกฏาคม 2556)

3.3 นิสิตจะต้องมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลิงค์ regulation

3.4 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ (ให้ยื่นก่อนวันที่ 13 กรกฏาคม 2556)

- ใบคำร้องขอใส่ชุดขาว

- ใบขอเลื่อนรับปริญญา

(หากขาดการซ้อมครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือมาสาย เข้าเช็คชื่อไม่ทัน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพระราชทานปริญญาบัตรและการพิจารณาในการรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งต่อไป)

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น