ประกาศ

โครงการฯ ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องด้วยเป็นวันหยุดเข้าพรรษา
จึงปิดทำการในวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2556
โดยจะเปิดทำการในวันพุุธที่ 24 กรกฏาคม 2556 เป็นต้นไป
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น