แจ้งเพื่อทราบ

ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการคืนเงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์
ให้กับนิสิตรุ่นที่ 12
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่
สำหรับนิสิตที่ให้เลขที่บัญชีต่างจังหวัด
จะถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนจากธนาคาร 30 บาท
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น