ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ
ในวันอาทิตย์ที่่ 15 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ขอให้นิสิตแก้ไขสาขาวิชาที่ผิดในวันที่สอบ ตอนลงชื่อเข้าสอบด้วย
ในวันสอบให้นำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิต,ดินสอ2B,ยางลบ,ปากกา มาด้วย
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น