ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

ขอให้นิสิตยื่นแบบลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2556
โดยเข้าไปลงทะเบียนเรียนที่เว็บไซต์ https://sp-regis.ku.ac.th/index.php
โดยนิสิตรุ่นที่ 13 สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่นี่
ส่วนนิสิตรุ่นที่ 12 สามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่นี่

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น