ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 25 มกราคม 2557 
สมัครด้วยตนเอง ที่โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร9) ชั้น 8 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดการรับสมัครสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.safety.eng.ku.ac.th/?page_id=1631
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น