ตารางสอบประมวลความรอบรู้ ภาคต้น 56

กำหนดการสอบประมวลความรู้ รุ่นที่ 11 (แผน ข)
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สอบข้อเขียน (ทั้งหมด 6 ชม.)
สามารถเข้าไปดูตารางสอบได้ที่นี่
ห้อง 9806 ชั้น 8 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น