แจ้งเพื่อทราบ

นิสิตท่านใดที่ได้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้วเรียบร้อย
แต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่โครงการฯ
ขอให้สแกนส่งมาที่เมล์ fengotm@ku.ac.th หรือ
ส่งแฟกซ์มาที่ 02-797-0999 ต่อ 1634 ด้วย
จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านในการตรวจสอบการชำระเงินและลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไป
สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่นี่

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น