ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 14)
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดในการเตรียมสอบได้ที่นี่
โดยกำหนดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฟังการเตรียมสอบจากรุ่นพี่ๆดูรายละเอียดได้ที่นี่
และผู้สมัครที่ยังขาดเอกสารประกอบการสมัครขอให้นำมาส่งภายใน 15 กุมภาพันธ์ 57
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น