ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 14)

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่
โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องโครงการฯ ชั้น 8 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น