สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 14)

สำหรับผู้สมัครที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ ชั้น 8 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9)

สามารถตรวจสอบรายละเอียดห้องสอบได้ที่นี่

หากมีผู้สละสิทธิ์ไม่มาสัมภาษณ์ในวัน-เวลาดังกล่าว
ทางโครงการฯ จะเรียกผู้สมัครฯ ที่มีคะแนนสอบในระดับถัดลงไป
เพื่อมาสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 จนกว่าจะได้จำนวนนิสิตที่ต้องการรับตามแผนฯ
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น