ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวข้างต้น
ขอให้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ภายในวันที่ 6-31 พฤษภาคม 2557
โดยโอนเข้าบัญชี ชื่อ “โครงการปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัย ภาคพิเศษ” เลขที่ 069-2511207
ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนเงิน 47,790 บาท
และนำหลักฐานการโอน
“ใบนำฝาก” และเอกสารการรายงานตัวจำนวน 2 ชุด

นิสิตสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่
ได้ที่เว็บ http://www.grad.ku.ac.th/app57/form_student.php
พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว
(ดูรายละเอียดได้ที่ www.safety.eng.ku.ac.th)
มาส่งในวันรายงานตัว คือ
วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องโครงการฯ  อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ ชั้น 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น