ประชาสัมพันธ์

โครงการฯ ขอเชิญนิสิตหรือท่านใดที่สนใจเข้าร่วมฟัง

ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร E12

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นิสิตปัจจุบันดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ และ เข้ามาดูรายละเอียด

กับ ตารางนำเสนอบทความได้ที่นี่

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

3 Responses to ประชาสัมพันธ์

  1. Pingback: claude

  2. Pingback: luther

  3. Pingback: Curtis

ใส่ความเห็น