ผลสอบประมวลความรู้ ภาคฤดูร้อน 57 ช่วงที่ 2

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ภาคฤดูร้อน 57 ช่วงที่ 2

สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่

ผู้ที่สอบไม่ผ่านขอให้มาสอบในวันที่  26 กรกฎาคม 2557

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น