ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2557

ทางโครงการฯ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันปฐมนิเทศ

นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับรุ่นที่ 14

มาเป็นวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม  2557

ส่วนเวลาตามกำหนดเดิม

ท่านใดที่ทราบข่าว ฝากบอกต่อเพื่อนที่่ท่านติดต่อได้เพื่อทราบต่อไป

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น