ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

นิสิตปริญญาโท วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ให้มารายงานตัว เวลา 09.30 น.
ที่ห้องซ้อมใหญ่ ห้อง 0404 อาคารชูชาติฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เนื่องจากจะมีการซ้อมอีก 1 รอบค่ะ
*** ตรงต่อเวลาด้วยค่ะ***
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น