ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตรุ่น 13 และ รุ่น 14

ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือจากนิสิตรุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14
กรอกแบบสอบถามประเมินรายวิชาตามลิงค์ด้านล่างให้ครบถ้วน
ภายใน 22 มิถุนายน 58 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
รายวิชาดังนี้ 01216511, 01216512, 01216513, 01216514,
01216521, 01216522, 01216552, 01216553, 01216523
01216531, 01216534, 01216551,01216554, 01216555,
01216562, 01216591, 01216595, 01216597, 01216599, 01453551, 
ทั้งนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น