ประกาศขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558

เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรหัสนิสิตใหม่
จึงไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558
ตามกำหนดการได้ (27 มิถุนายน 2558)
จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อไปเป็น
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ทางโครงการฯ ต้องขออภัยทุกท่านในความล่าช้า
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น