กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 22)

หมายเหตุ หากผู้สมัครท่านใดที่ได้ดำเนินการกรอกรายละเอียดการสมัครเรียนแล้วเกิดขัดข้อง โดยที่ยังไม่ได้ยืนยันหน้าสุดท้าย และต้องการเข้ากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม โดยให้เข้าไปที่หน้าลิงค์ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th และดำเนินการตามภาพด้านล่าง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 21)

กำหนดการครั้งต่อไปสำหรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ 21

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 21)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนประจำปี 2564

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่น 21)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 20)

สามารถดูรายชื่อและรหัสนิสิตได้ที่นี่ ส่วนกำหนดครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ

สามารถเข้าไปรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment