โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ
27ก.ค./17

ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 17)

------ กำหนดการสามารถดูได้ที่นี่ -------

14ก.ค./17

ประชาสัมพันธ์นิสิตใหม่ประจำปี 2560 (รุ่น 17)

รายงานตัวที่บัณฑิตวิทยาลัยในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่ 09.00 น. - 11.00 น.

มาพบกันที่โครงการฯ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่พานิสิตไปนะคะ

หากท่านมาไม่ทันให้ดูแผนที่และตามไปนะคะ

16มิ.ย./17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 17)

เอกสารรายงานตัวและขั้นตอนกรอกประวัตินิสิตใหม่และขอรหัสเครือข่ายนนทรีดูที่นี่

16มิ.ย./17

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8

12มิ.ย./17

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศแจ้งเพื่อทราบ

โครงการฯ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อ

ผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560

จาก วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

เป็น วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

13พ.ค./17

25เม.ย./17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560

??