Monthly Archives: มีนาคม 2012

ประชาสัมพันธ์

ข่าวจากโครงการฯ ข่าวจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ซัมเมอร์นี้ คือ ผศ.ดร.นภาศรี  ทิมแย้ม นิสิตโปรดตรวจสอบตารางเรียนด้านล่างค่ะ ตารางเรียน สำหรับภาคฤดูร้อน 2555 นี้ 21 เม.ย. 55 - 27 พ.ค. 55 ข่าวทั่วไป นิสิตที่ต้องการจบการศึกษาภายในภาคปลาย 54 และภาคฤดูร้อน 55 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ วิทยานิพนธ์ และ ศึำกษาค้นคว้าอิสระ ข่าวรับสมัครงาน บริษัท I M E R Y S กำลังจะเปิดรับพนักงานที่จบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ต้องมีประสบการณดูงาน 9000,18000และเริ่มทำ 14000 รายละเอียดสามารถดูได้ที่EHS … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment