Monthly Archives: พฤษภาคม 2012

ประชาสัมพันธ์นิสิตใหม่ (รุ่น 12)

ให้นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 กรอกข้อมูลประวัติผ่านเว็บ ได้ตั้งแต่วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2555 โดยเข้าลิงค์ที่ https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/kugradNew /mis/loginFormStudentNew10.html โดยดูกำหนดการและรายละเอียดเพื่อทำการกรอกข้อมูล ทั้งนี้ นิสิตสามารถตรวจสอบ รหัสประจำตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ที่นี่ ………………………………………………………………………………………………………….

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางสอบประมวลความรอบรู้

กำหนดสอบประมวลความรอบรู้ สำหรับนิสิต รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555  ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ห้อง 9803/1 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9 ชั้น8) สามารถดู ตารางสอบประมวลความรู้ และรายชื่อสอบประมวลฤ54ได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ข่าวอัพเดทวันนี้

เนื่องด้วยทางบัณฑิตแจ้งวันทำบัตรประจำตัวนิสิตมายัง ทางโครงการฯ จึงขอเลื่อนวันรายงานตัว จากวันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 2555 เป็น วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. –  16.00 น. กำหนดการและรายละเอียดดังนี้ ทางเจ้าหน้าที่ต้องขออภัยนิสิตใหม่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ฐิตารีย์  มากมี เจ้าหน้าที่โครงการฯ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment