Monthly Archives: มิถุนายน 2012

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเรียน

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ขอให้ตรวจสอบ ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนและชำระเงิน1ด้วยนะคะ ผู้ที่ยังไม่เรียบร้อยขอให้รีบดำเินินการต่อไปภายใน 30 มิ.ย.55 หรือหากชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ด้วยค่ะ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กำหนดการวันซ้อมย่อย (1 กรกฏาคม 2555)

กำหนดการซ้อมย่อยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 กำหนดการซ้อมย่อย พร้อมกัน เวลา 09.00 น. ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่อาคารชูชาติ กำภู ชั้น 4 ดูรายละเอียดห้องซ้อมย่อย ที่ http://www.eng.ku.ac.th/?p=4395

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 30 มิ.ย. -1 ก.ค.55

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 16-17 มิ.ย.55

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคต้น 2555

กำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียน และลงรายวิชาผ่านเว็บไซต์ของนิสิตรุ่นที่ 11 (สำหรับนิสิตรุ่นอื่นๆ ติดต่อโครงการฯ) ประจำภาคต้น 2555  ในวันที่ 10 – 20 มิถุนายน 2555 สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียน และแบบลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555

นิสิตโครงการฯ สามารถดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษาประจำภาคต้น55 ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กำหนดการรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2554

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ต้องชำระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตรที่โครงการฯ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/ แล้วสั่งพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ยืนยันในวันซ้อมใหญ่ สามารถตรวจสอบกำหนดการรับปริญญาบัตรในนามวิศวกรรมศาสตร์ได้ที่ http://www.registrar.ku.ac.th/news/schedule.pdf

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment