Monthly Archives: กันยายน 2012

แจ้งเพื่อทราบ

สำหรับนิสิตที่สมัครเข้าสอบ TOEIC ภายในคณะวิศวฯ ขอให้มารับเอกสารการชำระเงินได้ที่โครงการฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป วันเวลาและสถานที่สอบ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 0410 ชั้น 4 อาคารชูชาติกำภู การแต่งกายและสิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ 1. การแต่งกาย ชาย เสื้อเชิ้ต กางเกงผ้า ห้ามใส่รองเท้าแตะ หญิง สวมกระโปรง ห้ามสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะ 2. บัตรประชาชนตัวจริงและบัตรประจำตัวนิสิตตัวจริง (ต้องมีความชัดเจนและไม่หมดอายุ) เจ้าหน้าที่โครงการ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

แจ้งนิสิตเพื่อทราบ

สำหรับผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ทางโครงการฯ ส่งชื่อได้เพียงจำนวน 15 คน เท่านั้นตามรายชื่อผู้ทดสอบภาษาอังกฤษเดือนตุลาคม55 เนื่องจากเต็มจำนวนที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศกำหนดไว้ จึงขอให้นิสิตจำนวน 9 คน ตามรายชื่อผู้ทดสอบภาษาอังกฤษเดือนธันวาคม55 เลื่อนไปทดสอบในครั้งต่อไป คือ 19 ธันวาคม 2555 (ติดตามประกาศอีกครั้ง) หมายเหตุ นิสิตที่รอสอบเดือนธันวาคม สามารถรับเงินคืนได้ที่ คุณฐิตารีย์ จึงฝากบอกต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ เจ้าหน้าที่โครงการฯ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางประจำสัปดาห์ 29-30 ก.ย.55

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

แจ้งนิสิตเพื่อทราบ

สำหรับผู้ที่เข้าเรียนในรายวิชาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ (์Notebook) ขอให้นำปลั๊กไฟมาเอง เนื่องจาก ที่มีอยู่ในโครงการฯ เป็นของรุ่น 11 ฝากไว้ ซึ่งจำนวนไม่เพียงพอกับผู้ใช้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางประจำสัปดาห์ 22-23 ก.ย.55

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางประจำสัปดาห์ 15-16 ก.ย.55

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 8-9 ก.ย.55

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment