Monthly Archives: พฤศจิกายน 2012

ประชาสัมพันธ์ข่าว

ในวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 โครงการฯ ปิดทำการ 2 วัน เนื่องด้วย  นิสิตไปสัมนานอกสถานที่ในวันดังกล่าว

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ

เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดำเนินการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นทางโครงการฯ จึงขอความร่วมมือกับนิสิตทุกท่าน แจ้งรหัสเครือข่ายนนทรี (user และ password) ของนิสิตมายังโครงการฯ โดยส่งเข้าเมล์ fengotm@ku.ac.th หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่เบอร์ 02-797-0999 ต่อ 1633-4 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังกล่าว

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

แจ้งเพื่อทราบ

สำหรับนิสิตที่ได้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านธนาคารภายในวันที่ 9 พ.ย. 55 เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปพิมพ์ใบเสร็จได้เลยใน  https://sp-regis.ku.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นิสิตสามารถพิมพ์ใบเสร็จต้นฉบับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น (หน้าตัวอย่างด้านล่าง)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 23 พ.ย.55

ส่วนวันอาทิตย์ งดสอนทุกรายวิชา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ฝากประชาสัมพันธ์ข่าว

นิสิตรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อเ้จ้าหน้าที่โครงการฯ ด้วยนะคะหลังเลิกเรียน 16.00 น. 1. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศรีวงษ์แผน 2. นายกฤตภาส แจ่มแจ้ง 3. นายธนิตศักดิ์ นิธิเทพธนกาญจน์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 17-18 พ.ย.55

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำวันที่ 10-11 พ.ย.55

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment