Monthly Archives: มีนาคม 2013

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ 13)

วันที่ กำหนดการ 22-29 เมษายน 2556 นิสิตใหม่ (รุ่นที่ 13) ชำระเงินค่าเทอมภาคต้น 56 (ดาว์นโหลดรายละเอียดที่นี่) 22-29 เมษายน 2556 นิสิตกรอกประวัตินิสิตและขอรหัสเครือข่ายนนทรีผ่านเว็บพร้อมกรอกใบสมัคร (สามารถตรวจสอบรหัสนิสิตได้ที่นี่) และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร 11 พฤษภาคม 2556 นิสิตต้องมารายงานตัวที่โครงการฯ (เตรียมเอกสารดังแนบ) พฤษภาคม 2556 ทำบัตรประจำตัวนิสิต (โครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 8 มิถุนายน 2556 เปิดภาคเรียน เทอมต้น 2556

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2556

สามารถดาว์โหลดตารางเรียนภาคฤดูร้อน 56 ได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ TOEIC ภาคปลาย ปีการศึกษา 55

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ TOEIC ภาคปลาย ปีการศึกษา 55 (ในวันศุกร์ที่ 22 มี.ค.56) ติดตามรายละเอียดที่นี่ รวมเว็บฝึก และดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อเตรียมสอบ TOEIC

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบภาษาอังกฤษครั้งที่ 1/2556

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดา์ห์ 16 มี.ค.56

ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2556 ถึง 19 เมษายน 2556 ไม่มีการเรียนการสอน โครงการฯ จึงไม่เปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้นิสิตที่รายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ (ฐิตารีย์) ด้วยค่ะ 1. นายจักรพงษ์  เยี่ยงกุลเชาว์ 2. นางสาวรังสินี  สิทธิธรรม 3. นางสาวสุชาดา  กาไว 4. นายนภสินธุ์  ทองเจริญสินธุ์ 5. นางสาวทิพาพรรณ  พลเยี่ยม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 9-10 มีนาคม 2556

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment