Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2014

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ 22-23 กุมภาพันธ์ 57

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางประจำสัปดาห์ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 14) ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดในการเตรียมสอบได้ที่นี่ โดยกำหนดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฟังการเตรียมสอบจากรุ่นพี่ๆดูรายละเอียดได้ที่นี่ และผู้สมัครที่ยังขาดเอกสารประกอบการสมัครขอให้นำมาส่งภายใน 15 กุมภาพันธ์ 57

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ตารางประจำสัปดาห์ 8-9 ก.พ.57

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์มีแนะแนวข้อสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment