Monthly Archives: พฤษภาคม 2014

กำหนดการ สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 14)

รายละเอียดเอกสารรายงานตัวดูที่นี่ (O) รายละเอียดการทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ดูที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | 1 Comment

ประกาศ

โครงการฯ หยุดทำการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 57 เนื่องจากมีสัมมนาคณะฯ ที่จังหวัดราชบุรี จะเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | 4 Comments

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สำหรับภาคฤดูร้อน 57 (ช่วงที่ 1)

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สำหรับภาคฤดูร้อน 57 ช่วงที่ 1 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

กำหนดการลงทะเบียนสำหรับภาคฤดูร้อน 57 (ช่วงที่ 2)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557

สามารถตรวจสอบรายชื่อและรหัสนิสิตได้ที่นี่ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ขอให้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 6-31 พฤษภาคม 2557 โดยโอนเข้าบัญชี ชื่อ “โครงการปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรม ความปลอดภัย ภาคพิเศษ” เลขที่ 069-2511207 ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนเงิน 47,790 บาท และนำหลักฐานการโอน “ใบนำฝาก” และเอกสารการรายงานตัวจำนวน 2 ชุด นิสิตสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ได้ที่เว็บ http://www.grad.ku.ac.th/app57/form_student.php พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว (ดูรายละเอียดได้ที่ www.safety.eng.ku.ac.th) มาส่งในวันรายงานตัว คือ วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment